Covid 19 : Cơ hội hay thách thức thành công ?

Đứng trước đại dịch toàn cầu Covid 19 , không chỉ với lỗi lo về sức khỏe. Mà còn đi theo với nó là hành loạt các vấn đề thiết yếu. Như giáo dục, kinh tế,… đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Không chỉ ảnh hưởng mà nó còn làm cho các ngành phải dừng hoạt động. Đứng trước mỗi…

Call Now Button