Nguyễn Đình Khoa

Đồng sáng lập Koworking
Brief info

Anh Khoa tốt nghiệp ngành Kiến trúc công trình tại Đại học Xây dựng Hà Nội và Thạc sĩ Quy hoạch đô thị tại CHLB Đức.

Là một kiến trúc sư và nhà quản lý có uy tín trong nghề, anh là nhà sáng lập và đang điều hành một số sản phẩm như: Không gian làm việc chia sẻ Koworking Space, Học viện Kstudy, Công ty TNHH TKA Vietnam, Thiết kế nội thất May Space, Nhà máy sản xuất Nội Thất Tháng 5.

Anh Khoa tốt nghiệp ngành Kiến trúc công trình tại Đại học Xây dựng Hà Nội và Thạc sĩ Quy hoạch đô thị tại CHLB Đức.

Là một kiến trúc sư và nhà quản lý có uy tín trong nghề, anh là nhà sáng lập và đang điều hành một số sản phẩm như: Không gian làm việc chia sẻ Koworking Space, Học viện Kstudy, Công ty TNHH TKA Vietnam, Thiết kế nội thất May Space, Nhà máy sản xuất Nội Thất Tháng 5.

Call Now Button