Lê Công Tuấn Anh

Quản lý Koworking
Brief info

Tốt nghiệp ngành Marketing và có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức, triển khai các hoạt động xã hội. Hiện tại Anh Tuấn đang là người vận hành trực tiếp các hoạt động tại Koworking.

Tốt nghiệp ngành Marketing và có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức, triển khai các hoạt động xã hội. Hiện tại Anh Tuấn đang là người vận hành trực tiếp các hoạt động tại Koworking.

Call Now Button